aspekce

Vyšetření zrakem, viz fyzikální vyšetření