atypická proliferace malých acinů

Atypická proliferace malých acinů (anglicky atypical small acinar proliferation, ASAP) je přítomnost ložisek v bioptickém vzorku, která připomínají karcinom prostaty, avšak celkový mikroskopický nález ke stanovení diagnózy nedostačuje. Doporučuje se opakovat biopsii v odstupu 3 až 6 měsíců.