autopsie

Autopsie (pitva, nekropsie) je posmrtné vyšetření těla a orgánů zemřelého, nejprve makroskopicky, následuje dle potřeby, dle onemocnění a makroskopického nálezu) i mikroskopické (histologické nebo cytologické) vyšetření odebraných vzorků. Účelem je ověření příčiny úmrtí a dalších nemocí, kterými zemřelý trpěl a tedy ověření správnosti klinické diagnózy a léčebného postupu.