histologie

Vyšetřován je celistvý vzorek tkáně; je možné zjistit zda jde o nádor a do jaké míry vytváří nádor struktury podobné výchozí tkáni. Pokud je vzorek dostatečně velký je možné i určení vztahu nádoru k okolním tkáním.
Patolog určuje orgán nebo tkáň, ze které nádor vznikl, typ zhoubného nádoru, histopatologický stupeň (grade), přítomnost biologických markerů v nádorové buňce nebo na jejím povrchu.

viz též morfologie nádorů