biopsie

Biopsie je odběr vzorku tkáně (bioptického vzorku) z živého organismu k morfologickému vyšetření. Vyšetření bioptického vzorku potvrdí či upřesní klinickou diagnózu a stanoví řadu charakteristik tkáně, které jsou potřebné k rozhodnutí o optimální léčbě. V případě nádorových onemocnění je vyšetření bioptického vzorku naprosto nezbytné.

Při biopsii se získá buď větší či menší částečka tkáně se zachovanou strukturou k vyšetření histologickému

 • punkční biopsie, vakuová biopsie, true-cut / core-cut biopsie (CCB): Odběr vzorku tkáně speciální silnou jehlou. Odběr je snadno proveditelný, nevyžaduje, speciální přípravu. Pokud je ložisko uložené hlouběji (v prsu, v játrech apod.) provádí se za kontroly ultrazvukem nebo rentgenem, tak aby bylo jisté, že vzorek byl skutečně odebrán z podezřelého ložiska. U starších typů jehel zůstává vzorek v jehle, při odběru více vzorků je nutný opakovaný vpich. Při moderní vakuové metodě je vzorek z jehly "vysát" podtlakem a je tak možno odebrat několik vzorků při jednom vpichu. Na rozdíl od punkční cytologie je získán váleček tkáně a je tak možno hodnotit uspořádání buněk ve tkáni i mezibuněčné prostory
 • trepanobiopsie: Odběr vzorku kosti nebo kostní dřeně pomocí speciálního nástroje v podobě silné duté jehly. Odběr se provádí zpravidla z lopaty kyčelní kosti.
  Podívejte se na video Vyšetření kostní dřeně na webu MojeMedicina.cz
 • excize: Odběr vzorku tkáně vyříznutím části podezřelého ložiska pomocí skalpelu, pomocí speciálních klíštěk při endoskopickém vyšetření apod. Pokud je nádor dobře přístupný (dutina ústní, prs, některé uzliny, děložní hrdlo, endoskopické vyšetření), jde zpravidla o jednoduchý ambulantní výkon. Excisi je možno provést rovněž v průběhu chirurgického výkonu jako součást peroperační biopsie.
 • peroperační biopsie: Pokud má být při operaci provedeno větší odstranění tkání (např. mastektomie) a nebyl potvrzen nádor biopsií již před operací, provede chirurg excizi útvaru. Patolog vzorek okamžitě vyšetří. Při pozitivním nálezu pak chirurg pokračuje v operaci. Pokud nález není jednoznačný, operace se ukončuje a vyčká se na výsledek definitivního podrobného vyšetření.
 • exstirpace: Vynětí celého útvaru (nádoru, cysty) nebo orgánu, jde tedy již o léčebný výkon

nebo jednotlivé rozptýlené buňky k vyšetření cytologickému, jehož výhodou je možnost rychlého výsledku (zpravidla do půl hodiny).

 • punkční cytologie: Odběr vzorku za pomocí běžné injekční jehly a stříkačky, nebo pomocí jehly speciální, např. odebrání vzorku kostní dřeně (aspirace kostní dřeně) ze sterna = z hrudní kosti (sternální punkce) nebo z lopaty kyčelní kosti
 • kartáčková biopsie (brush biopsie), stěr: Pomocí speciálního kartáčku nebo štětičky se sbírají buňky ze sliznice např. dutiny ústní, průdušek, dělohy.
 • výplach (laváž): Obecně výplach znamená odstranění obsahu pomocí vpravené tekutiny (např. výplach žaludku). Podobně se provádí např. bronchiální laváž – výplach průdušek – a v odsátá tekutina se podrobí cytologickému vyšetření.
 • cytologické vyšetření tělesných tekutin: Nádorové, zánětlivé nebo jiné patologické buňky mohou být přítomny v tekutinách fyziologických (krev, moč, mozkomíšní mok – likvor) i patologických (pohrudniční výpotek, ascites, obsah cysty, hlen apod.). Získané tekutiny se centrifugují, vyšetřuje se sediment
 • otisk: Vzorek získaný při excisi nebo exstirpaci (např. mízní uzlina) se rozřízne a čerstvým řezem se otiskne na sklíčko, kde se uchytí jednotlivé buňky