bisakodyl (účinná látka)

Lék ze skupiny léčiva proti zácpě

Mechanismus účinku léku

  • Bisakodyl je lokálně působící projímadlo. Bisakodyl po hydrolýze v tlustém střevě stimuluje peristaltiku tlustého střeva a podporuje zadržování vody, a následně elektrolytů, v lumen tlustého střeva. To má za následek stimulaci defekace, zkrácení času střevní pasáže a změkčení stolice.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Akutní nebo chronická zácpa

Způsob užívání léku

  • Čípky zaváděné do konečníku
  • Obalené tablety užívané ústy večer před spaním
  • Lék není určen pro dlouhodobé užívání

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek neovlivňuje psychomotorické schopnosti pacientů, ale vzhledem k vasovagální odpovědi (např. abdominální spasmy) se může objevit závrať a/nebo synkopa. V takovém případě se pacient musí se vyvarovat potenciálně nebezpečných činností, jako je řízení vozidel nebo obsluha strojů

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.