stanovení dávky léků

U různých léků se dávka léku, kterou nemocný dostává, stanovuje různým způsobem:

  • Fixní dávka, pevná dávka: Dávka léků je u všech (dospělých) nemocných shodná, nepočítá s tělesnou hmotnosti nebo jinými parametry. Takový způsob je obvyklý u mnoha "neonkologických" léků. Dávka se udává zpravidla v miligramech (nebo v gramech): např. 100 mg denně nebo 1 tableta denně.
  • Dávka dle tělesné hmotnosti (váhy): Dávka se udává v miligramech (gramech) na kilogram tělesné hmotnosti (váhy): např. 2 mg/kg. To znamená, že nemocný vážící 75 kg dostane 150 mg léku, nemocný vážící 100 kg dostane 200 mg léku. K dosažení stanovené dávky se mohou se kombinovat tablety, tobolky apod. různé síly.
  • Dávka dle tělesného povrchu: Tělesný povrch je vypočítáván z tělesné hmotnosti (váhy) a tělesné výšky, pro výpočet se používá několik vzorců (výsledky se liší jen nepatrně). Dávka se udává v miligramech (gramech) na metr čtvereční tělesného povrchu (anglická zkratka BSA – body surface area): např. 100 mg/m2: nemocní 70 kg/170 cm nebo 75/159 cm mají oba BSA 1,82 a dostanou 182 mg léku. Svoji BSA si můžete zjistit např. na http://www.halls.md/body-surface-area/bsa.htm (stránka je v angličtině)
  • Dávka dle AUC: Dávka karboplatiny se vypočítá na základě rychlosti vylučování léku ledvinami tak, aby plocha pod křivkou koncentrace léku (area under curve = AUC) a tedy účinnost byla stejná u pacientů s rychlým vylučováním (podá se vyšší celková dávka) i s vylučováním pomalým (nižší dávka). Hodnota se vypočítává z hladiny kreatininu v séru, věku, pohlaví, váhy a výšky nemocného. V léčebném schématu je dávka léku udávána jako cílová hodnota AUC, např. AUC 5 (mg/ml x min), výpočtem je pak získána dávka léku v miligramech.