karboplatina (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny platinová cytostatika
Bývá označován zkratkou CBDCA

Mechanismus účinku léku

  • Karboplatina stejně jako cisplatina indukuje změny v konformaci dvoušroubovice DNA, což je v souladu s "efektem zkracování DNA"

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 15 – 60 minut každé 3 – 4 týdny.
  • Na rozdíl od cisplatiny není nutno současně podávat zvýšené množství tekutin.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Karboplatina může vyvolávat nevolnost a zvracení poruchy zraku a sluchu a nepřímo tak ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.