dexter / sinister

Latinské označení stran a nejčastěji používané zkratky.

  • Dexter/dextra = pravý/pravá, l. dx., lat. dx. (lateris dextri) = vpravo
  • Sinister/sinistra = levý/levá, l. sin., lat. sin. (lateris sinistri) = vlevo