dlaždicobuněčný / epidermoidní / skvamocelulární

Viz dlaždicobuněčný karcinom