dlaždicobuněčný karcinom

Dlaždicový epitel je složený z plochých, dlaždicím podobných buněk, je mechanicky odolný. Tento epitel tvoří například pokožku nebo sliznici v ústech a v pochvě.

Nádory vniklé z dlaždicového epitelu jsou označovány jako dlaždicobuněčné, dlaždicové, epidermoidní, skvamocelulární, skvamózní. Dlaždicový karcinom vzniká na kůži (spinaliom) nebo v dutině ústní (nádory hlavy a krku) a na jiných sliznicích tvořených dlaždicovým epitelem.

Vlivem chronického dráždění může dojít k přeměně jiného typu epitelu v epitel dlaždicový (metaplazie). Z takto přeměněného epitelu pak může vzniknout dlaždicový karcinom i ve tkáních, kde se normálně nevyskytuje (např. karcinomy plic).

V kůži dochází k tzv. rohovění (keratinizaci), které je podmíněno ukládáním keratinu v buňkách. Tuto vlastnost může být zachována i v nádoru, který je pak popisován jako rohovějící (keratinizující), pokud se keratin netvoří, jde o nádor nerohovějící (nekeratinizující)