dobře diferencovaný

Viz histopatologický stupeň (grade)