histopatologický stupeň (grade)

Při histologickém vyšetření nádoru se kromě jiných charakteristik určuje histopatologický stupeň (grade), který charakterizuje míru buněčných změn a schopnosti nádoru vytvářet struktury podobné strukturám výchozí tkáně (diferenciace), popř. produkovat látky, které výchozí tkáně produkují.

Zpravidla se užívají čtyři stupně [stupeň (grade) 1-4 odpovídá slovnímu vyjádření dobře diferencovaný / středně diferencovaný / špatně diferencovaný / nediferencovaný nebo anaplastický]. V dokumentaci bývá histopatologický stupeň někdy označen zkratkou G [G1, G2 …].

Stupeň zpravidla odráží chování nádorů od nejméně po nejvíce agresivní a jejich případnou odpověď na léčbu.

Pro zjednodušení se někdy nádory dělí na nádory nízkého stupně - low-grade, které zpravidla rostou pomaleji, méně metastazují apod., a nádory vysokého stupně - high-grade.