drotaverin (účinná látka)

Lék ze skupiny léčiva k terapii funkčních poruch trávicího traktu

Mechanismus účinku léku

  • Výrazný spasmolytický účinek drotaverinu spočívá v inhibici fosfodiesterázy (PDE), enzymu zodpovědného za hydrolýzu cyklického adenosinmonofosfátu, to vede k dalším změnám v buňce, výsledkem je relaxace (uvolnění) hladkého svalu.

Použití léku u onkologických pacientů

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy dvakrát až třikrát denně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Pokud se u pacienta vyskytne závrať, má se vyhnout nebezpečným činnostem jako např. řízení vozidla nebo obsluha strojů

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.