cadheriny

Cadheriny jsou bílkoviny přítomné na povrchu epitelových buněk, zajišťují adhezi buněk (= buňky "drží u sebe"). V nádoru (v karcinomu) může docházet ke ztrátě této molekuly, k tzv. epiteliálně-mezenchymálnímu přechodu (EMT – epithelial–mesenchymal transition). Taková tkáň je rozvolněná, jednotlivé buňky se z ní snadno odpoutají, to vede ke snadnější tvorbě metastáz.