metastázy

Metastázy jsou druhotná ložiska nádoru tvořená buňkami oddělenými od primárního nádoru, které se dostaly do jiné tkáně, kde dále rostou.

Onemocnění bez metastáz nebo s metastázou pouze v regionálních uzlinách je onemocnění lokalizované, onemocnění s jinými metastázami se označuje jako metastatické (generalizované).

Dle cesty, kterou se nádor šíří, rozeznáváme:

  • Lymfogenní metastázy – nádorové buňky pronikly do lymfatického systému a vytvořily ložiska v lymfatických (mízních) uzlinách, nejprve v uzlinách regionálních, později i v dalších (metastáza z oblasti dolní poloviny těla se tak může objevit i v levém nadklíčku).
  • Hematogenní metastázy - nádorové buňky pronikly do krevních cév a odtud do různých orgánů a tkání.
  • Implantační metastázy – nádorové buňky se šíří po přirozených dutinách (např. hrudní nebo břišní dutina) nebo cestou vytvořenou uměle (kanál vpichu punkční biopsii, operační rána)

Dle lokalizace metastáz (může ovlivňovat způsob léčby):

  • Viscerální metastázy – ložiska v parenchymových orgánech (játra, plíce, mozek atd.), ložiska v jiných lokalizacích se souhrnně označují jako non-viscerální.
  • Kostní metastázy – jsou častější u některých nádorů (karcinom prsu, karcinom prostaty), některé nádory do kostí metastazují výjimečně. Ložiska v kosti mohou být osteolytická (kost se rozpouští) nebo osteoplastická (kost se zahušťuje)
  • Metastázy v měkkých tkáních – v lymfatických uzlinách, v kůži, výjimečně např. ve svalu apod.

V lékařské dokumentaci se někdy zkráceně udává "meta ad ...." = metastázy do ... (+ příslušný  orgán / tkáň)

Dle doby projevu:

  • Synchronní metastázy – jsou zjištěny současně s diagnózou primárního nádoru
  • Metachronní metastázy – jsou zjištěny v kratším či delším (i několik let) od zjištění primárního nádoru

Další pojmy:

  • Solitární metastáza – jediné metastatické ložisko v celém organizmu (nikoli jediné ložisko v jednom orgánu při metastázách v jiných lokalizacích, což se někdy nesprávně používá)
  • Mikrometastázy – drobná ložiska, která nelze detekovat klinicky (např. CT vyšetřením)