elevace

Elevace = zvýšení, a to jak ve smyslu anatomickém (vyšší poloha bránice ap.), tak ve smyslu funkčním (zvýšení hladiny sledované látky v krvi ap.)