endokrinní žlázy

Endokrinní žlázy produkují působky (hormony), které regulují činnost jiných tkání a orgánů. Na rozdíl od žláz, které produkují navenek viditelný sekret (mléčná žláza, slinné žlázy apod.), uvolňují endokrinní žlázy své hormony do krve, označují se též jako žlázy s vnitřní sekrecí. Kromě makroskopicky viditelných žláz (štítná žláza a příštítná tělíska, slinivka břišní, nadledvinky, pohlavní žlázy a hypofýza, která ostatní žlázy řídí) existuje ještě systém roztroušených jednotlivých buněk, které rovněž produkují hormony – difuzní neuroendokrinní systém  (DNES, APUD). Do tohoto systému patří například enteroendokrinní buňky v trávicí trubici, buňky v dýchacím systému atd. Z těchto buněk mohou vznikat neuroendokrinní nádory