neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní buňky jsou specifické buňky, které na základě specifické nervové stimulace produkují hormonální látky. Dle biochemické funkce (syntéza aminů z prekurzorů) bývají někdy označovány jako APUD (amine precursor uptake and decarboxylation). Tyto buňky v těle vytvářejí difuzní neuroendokrinní systém (DNES).

Do tohoto systému patří jednak tkáně tvořené neuroendokrinními buňkami (epifýza, příštítná tělíska, paraganglia, dřeň nadledvin), jednak jednotlivé buňky roztroušené v jiných tkáních, zejména v zažívacím traktu (včetně slinivky břišní) a plicích. Svými hormony se podílejí na řízení těchto tkání. 

Z neuroendokrinních buněk vzácně vznikají neuroendokrinní nádory (NET). Pokud si nádorové buňky zachovají endokrinní funkci, mohou způsobovat celkové příznaky (závislé na typu hormonu)

Název nádoru může být odvozen z hormonu, který produkují (např. inzulinom, gastrinom), lze se setkat i s názvem apudom (odvozeným ze zkratky APUD), v dřeni nadledvin vzniká feochromocytom. Dobře diferencované NET se dříve označovaly jako karcinoid (nejčastěji se vyskytuje v apendixu a je relativně benigní, svými hormony však může způsobit záchvatovitě celkové závažné příznaky).

Více v článku O neuroendokrinních nádorech