elektronvolt

Elektronvolt (eV) je jednotka používaná k vyjádření energie záření. K léčebným účelům se používá záření o energii v řádu magaelektronvoltů (MeV).

Jednotka (1 eV) je odvozena od kinetické (pohybové) energie, kterou získá elektron při pohybu mezi dvěma elektrodami, mezi nimiž je napětí 1 Volt.