fibrin, fibróza, fibrocystický, fibrolipom

Většina slov začínající na fibr- souvisí s latinským fibra = vlákno.

  • Fibrin je vláknitá bílkovina důležitá pro zastavení krvácení.
  • Fibróza je patologické zmnožení vaziva, při tomto procesu jsou buňky vaziva – fibroblasty stimulovány k produkci vláken kolagenu. Orgán postižený fibrózou je celkově tuhý, ubývá funkční složky. Ve vazivu mohou vnikat dutiny (cysty), které mohou být vyplněny tekutinou.
  • Fibrocystická mastopatie (fibrocystická přestavba) je nenádorové onemocnění, v prsu jsou jednotlivá tužší fibrotická ložiska s cystami nebo je postižen celý prs. Mastopatie může být příčinou bolestí prsu, při větším rozsahu však může ztížit včasné rozpoznání počínajícího nádoru. Mastopatií trpí až polovina žen ve vyšším věku.
  • Fibrom je nezhoubný nádor vaziva (zhoubná varianta je fibrosarkom, fibroblastický sarkom),

Fibromatózní část je součástí řady nádorů, např.:

  • Fibrolipom – nádor se složkou tkáně tukové, mnohočetný výskyt těchto nádorů (např. ve slinivce) je fibrolipomatóza
  • Fibroadenom / adenofibrom je nezhoubný smíšený nádor se složkou epitelovou (adenom) a složkou fibromatózní
  • Neurofibrom je nezhoubný vycházející s obalu nervů, neurofibromatóza je geneticky podmíněné onemocnění projevující se mnohočetnými nádory, při neurofibromatóze 1. typu se vyskytují kožní neurofibromy, které mohou u nejrozvinutějších případů postihovat celé tělo