floridním stádium

Slovo floridní je odvozeno od latinského floridus = kvetoucí. V medicíně je používáno k označení aktivního stádia nemoci, a to zejména u chronických onemocnění, kde se mohou střídat období klidová a období (stádium) floridní (aktivní).