fytoterapie

Fytoterapie je léčba rostlinami ("bylinkami", z řeckého fyto = rostlina).

U pacientů s nádory se fytoterapie může uplatňovat jako léčba pomocná, přímo v léčbě nádorů se neuplatňuje.

Některé látky obsažené v rostlinách (např. třezalka tečkovaná, grapefruit, granátové jablko apod.) mohou při souběžném užívaní ovlivňovat metabolismus některých léků a způsobit tak zvýšenou toxicitu a/nebo sníženou účinnost, vždy je tedy nutno konzultovat lékaře, zda je užívání konkrétní byliny vhodné.

Některá cytostatika jsou odvozena z látek získaných z rostlin (např. rostlinné alkaloidy a taxany).