rostlinné alkaloidy a taxany

Rostlinné alkaloidy a taxany jsou skupina protinádorových cytostatik odvozených z látek získaných z rostlin.

Řadí se do tří skupin:

  • Alkaloidy z rostliny barvínku (latinsky barvínek = Vinca, proto též vinca-alkaloidy) a jejich deriváty znemožňují správné utváření mikrotubulů (viz buňka) a tím i dělení buněk a růst nádoru, poškozují i další funkce. Poškozená buňka zaniká. K léčbě nádorů se užívají vinblastin (je označován zkratkou VBL), vinfluninvinkristin (VCR) a vinorelbin (NVLB).
  • Taxany jsou odvozeny z látek nalezených v tisu (latinsky Taxus), svým účinkem narušují funkci mikrotubulů (jiným způsobem než vinca-alkaloidy) a tedy dělení buněk, poškozené buňky zanikají. K léčbě nádorů se užívají docetaxel, paklitaxel a kabazitaxel
  • Inhibitory topoizomerázy, enzymu důležitého pro replikaci (kopírování) DNA. Při inhibici topoizomerázy I a II jsou tyto mechanismy blokovány – replikace je znemožněna, DNA se rozpadá a buňka zaniká. K léčbě nádorů se užívají etoposid (derivát podofylotoxinu, alkaloidu rostliny Podophyllum peltatum) a topotekan a irinotekan (deriváty kamptotecinu, alkaloidu stromu Camptotheca acuminata)