gated treatment delivery

Pro radioterapii by bylo ideální, aby se pacient vůbec nehýbal, při dýchání se však ozařované ložisko (v hrudníku), což může vést k nedostatečné dávce v nádoru a k ozáření okolních tkání.

Gated treatment delivery je systém radioterapie, při kterém se s dýchacími pohyby počítá, a jsou náležitě kompenzovány – ozařování probíhá v pulzech v okamžiku, kdy je pacient v předepsané poloze, např. při nádechu.

Více v článku Nové techniky radioterapie (část  Řízené dýchání při ozařování prsu)