genová terapie

Některá onemocněná jsou podmíněna špatnou funkcí genů (například jejich mutací). Pokud je gen nefunkční, je možné do buněk vnést gen funkční. Proběhly pokusy vnést do organismu funkční gen pomocí specifického viru. V některých případech sice došlo k vyléčení onemocnění, u některých pacientů však došlo k závažným komplikacím. Jde o výzkumnou metodu.