glomerulus, glomerulární

Glomerulus je funkční jednotka ledvin, část, ve které se "filtruje" krev a vzniká primární moč. Funkční stav glomerulu - velikost glomerulární filtrace - se hodnotí jednoduchým vyšetření krve, popř. i moči. (clearance kreatininu).