Gray (Gy)

Gray (Gy) [čti grej] je jednotka vyjadřující dávku záření. Při teleradioterapii se zpravidla denně aplikuje dávka kolem 2 Gy, celková dávka je kolem 50-70 Gy, ozařování tedy trvá kolem 5 až 7 týdnů (5 pracovních dní v týdnu). Dříve se používala jednotka rad, přibližný vztah mezi těmito jednotkami je: 100 rad ≈ 1 Gy (nebo 1 rad ≈ 1 cGy).