teleterapie (teleradioterapie)

Teleradioterapie je nejčastěji užívaná metoda radioterapie – léčby nádorů ionizujícím zářením

Předpona "tele-" udává, že jde o ozáření "z dálky" – zdroj záření je asi sto centimetrů od těla nemocného. Při této vzdálenosti získáváme výhodnější poměr mezi množstvím záření, které dopadá na povrch těla a množstvím záření pronikajícím do hloubky, tedy do ozařované tkáně nebo orgánu než v případě, že by zdroj záření byl blíže.

K teleterapii se užívají lineární urychlovač (lineární akcelerátor) nebo kobaltový ozařovač (obsahuje radioizotop kobaltu), výjimečně jiné přístroje. Zvláštní formou teleterapeutického přístroje je gamanůž. Při léčbě kurativní probíhá ozařování zpravidla každý den (od pondělí do pátku), jedenkrát denně (výjimečně dvakrát – dopoledne a odpoledne) po dobu pěti až sedmi týdnů, jedno ozáření (frakce) trvá několik minut. V některých případech je nutné následné podání vyšší dávky do menšího objemu (boost - "doozáření", "dosycení").

Před zahájením léčby je nutné přesné zaměření nádoru na zaměření nádoru na simulátoru a vypracování ozařovacího plánu (programu), který přesně určí vstupy záření do těla (ozařovací pole). Pro zajištění přesné polohy těla vůči zdroji záření se používají fixační pomůcky.

Více v článku Radioterapie a ve článcích navazujících

Podívejte se na video Radioterapie na webu MojeMedicina.cz