hamarcie / choristie

Během embryonálního vývoje může dojít k chybnému zapojení tkáně v části orgánu, vzniká hamarcie, např. "mateřské znaménko" na kůži, (řecky hamartanein = chybovat).

Pokud se specifická tkáň objeví na zcela nepatřičném místě, např. tkáň slinivky ve střevu, jde o choristii.

Tkáň může mít charakter nádoru benigního (hamartom, choristom) nebo maligního (hamartoblastom, choristoblastom). V těchto nádorech se mohou vykytovat různé tkáně a struktury.