hemoglobin

Hemoglobin (hgb) je červené krevní barvivo obsažené v erytrocytech (červených krvinkách). Jeho úkolem je přenášet kyslík z plic. Stanovení koncentrace hemoglobinu (při hodnocení krevního obrazu) přesněji odráží schopnost krve přenášet kyslík. Pokles koncentrace hemoglobinu nejčastěji souvisí s poklesem počtu červených krvinek, může však být způsoben i poruchou tvorby hemoglobinu například při nedostatku železa v organizmu (to může být způsobeno krvácením nebo špatným vstřebáváním železa z potravy)