erytrocyty (červené krvinky)

Erytrocyty jsou červené krvinky obsahující barvivo – hemoglobin, který přenáší kyslík z plic ke tkáním. Erytrocyty vznikají z krvetvorných kmenových buněk. Nezralé erytrocyty se nazývají retikulocyty, jejich přítomnost v krvi je známkou zvýšené tvorby červených krvinek, např. po větším krvácení či při onemocnění, kdy červené krvinky rychleji zanikají. 

Erytrocyt koluje v krvi asi 3 měsíce a pak zaniká, z hemoglobinu vzniká bilirubin. Pokles počtu erytrocytů se nazývá anémie. Anemie může být způsobena krvácením (např. i dlouhodobým krvácením malého rozsahu, které není patrné), předčasným zánikem erytrocytů a poruchou vzniku erytrocytů. Anemie se projevuje bledostí, únavou a dušností. Při anemii je možno podávat krevní transfúzi nebo růstový faktor (epoetin).

Při nádorovém onemocnění je anemie způsobena nejčastěji infiltrací kostní dřeně nádorovými buňkami (ve dřeni pak není dostatek místa pro krvetvorné buňky) nebo poruchou krvetvorby způsobenou léčbou (radioterapie, chemoterapie). 

Podívejte se na video Vyšetření krve na webu MojeMedicina.cz