histopatologické vyšetření

vyšetření vzorku tkáně pod mikroskopem (viz histologie)