imunitní systém

Imunitní systém je obranný systém zajišťující rozpoznání a likvidaci cizích struktur (virů, bakterií, bílkovin, toxinů apod.) popřípadě vlastních pozměněných buněk (nádorových) = imunitní odpověď.

Systém specifické imunity zahrnuje buňky cílené specificky na cizorodý antigen

Systém nespecifické imunity zahrnuje různé buněčné druhy (např. neutrofilní granulocyty) schopné fagocytózy (pohlcení) cizorodé částice (např. bakterie). Dále sem patří řada buňkami produkovaných látek, které aktivují další buňky systému (cytokiny), usnadňují fagocytózu (komplement) nebo brání množení virů (interferony).

Do nespecifické imunity bývá zahrnuta a funkce kůže a sliznic, které jsou mechanickou barierou podpořenou přítomností chemických látek a specifických buněk.