imunitní systém

Tělesný systém, který zajišťuje obranu před infekcí a některými jinými druhy nemocí včetně zhoubného nádorového onemocnění. Tvoří jej buňky, které reagují nespecificky na cizí látky nebo na organizmy, které vniknou do těla a dále z buněk, které jsou schopny vyrábět specifičtější odpověď na cizorodé organizmy nebo na poškozené buňky.