leukocyty (bílé krvinky)

Leukocyty jsou souhrnné označení různých druhů bílých krvinek. Jejich počet hodnotí krevní obraz. Ve výsledcích vyšetření jsou někdy uváděny pod anglickou zkratkou WBC (white blood cells = bílé krevní buňky). Snížení počtu leukocytů je leukocytopenie (nesprávně leukopenie). Diferenciální rozpočet ("diferenciál") je stanovení počtu jednotlivých druhů bílých krvinek.

K základním druhům bílých krvinek patří

 • lymfocyty, buňky odpovědné za imunitní reakci
  • B-lymfocyty (B-buňky) jsou odpovědné za protilátkovou imunitu, po rozpoznání antigenu z nich vznikají plazmocyty – buňky přímo produkující specifické protilátky.
  • T-lymfocyty (T-buňky) jsou odpovědné za buněčnou imunitu, přímo zabíjejí cizorodé buňky nebo nádorové buňky, které mají na svém povrchu antigen, který je v důsledku mutace hodnocen jako cizí.
  • NK buňky (natural killers, přirození zabíječi), ničí nádorové buňky nebo buňky napadené virem, na které je navázána specifická protilátka (na protilátkách závislá buněčná cytotoxicita, ADCC - je součástí mechanismu účinku některých protinádorových monoklonálních protilátek)
 • granulocyty (polymorfonukleární leukocyty, polymorfonukleáry) mají v cytoplazmě granula
  • neutrofilní granulocyty (neutrofily), z krve pronikají dotkání, podílejí se na likvidaci bakterií, fagocytují (pohlcují) cizorodé antigeny a uvolňují látky (cytokiny), které aktivují další složky imunitního systému.
   Snížení počtu neutrofilů (neutropenie) je častým důsledkem chemoterapie, při neutropenii nebo febrilní neutropenii (= neutropenie spojená s horečkou nad 38 oC) vzrůstá riziko infekcí a další léčbu je nutno odložit do úpravy počtu neutrofilů. K tomu může napomoci podání specifických růstových faktorů (G-CSF)
  • eozinofilní granulocyty (eozinofily) se podílejí na likvidaci parazitů
  • bazofilní granulocyty (bazofily) se rovněž mohou podílet na likvidaci parazitů, jejich granula obsahují serotonin a histamin, jejich uvolnění způsobuje alergickou reakci
 • mastocyty (žírné buňky, heparinocyty) vznikají z kmenových krvetvorných buněk, jsou však trvale usazeny ve tkáních (kůže, plíce, střevo), obsahují histamin, jehož uvolnění způsobuje alergickou reakci

Podívejte se na video Vyšetření krve na webu MojeMedicina.cz