incipientní

Incipientní (z latiny, incipiens =) počínající.

Incipientní onemocnění = onemocnění v počátečním stádiu