infiltrující karcinom / invazivní karcinom

Viz carcinoma in situ / invazivní karcinom