carcinoma in situ / invazivní karcinom

Epitelové (funkční) buňky tkáně (například sliznice, žlázový epitel) jsou odděleny od podpůrné části (vazivo, cévy, nervy atd.) nebuněčnou vrstvou – bazální membránou. Karcinom v počátečním stádiu, který je omezen jen na epitel a nepřekračuje bazální membránu, je označován jako carcinoma in situ. Nádorové buňky dosud nemohly proniknout do lymfatických nebo krevních cév a nemohly tak vzniknout metastázy. Po chirurgickém odstranění nádoru in situ zpravidla není nutná další protinádorová léčba.
Pokud již nádorové buňky pronikly přes bazální membránu, jedná se o invazivní (infiltrující) karcinom, který již může vytvářet lymfogenní a hematogenní metastázy. Při malém porušení bazální membrány se jedná o počínající (iniciální, incipientní) invazivní růst nádoru.