inhalační podání, inhalace

Inhalace je vdechování par nebo aerosolu, zpravidla s použitím inhalátoru. Užívá se při onemocněních dýchacích cest včetně alergických stavů