intrapleurální podání

Intrapleurální = uvnitř pleurálních (pohrudničních) dutin

Intrapleurální podání je aplikace do pleurální dutiny. Používá se v některých případech postižení pleury nádorem (karcinóza). Koncentrace podaného léku v hrudní dutině je větší (a tedy lék může být účinnější) než při jiném způsobu podání. Lék se pak vstřebává do krve.

Při opakované tvorbě výpotku (fluidotoraxu), který omezuje dýchání, se někdy podávají látky (např. talek, bleomycin, apod.), které způsobí místní zánět a následné slepení nástěnné pohrudnice s pohrudnicí viscerální (= poplicnice), což znemožní tvorbu výpotku. Taková léčba se označuje jako pleurodéza