bleomycin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny protinádorová antibiotika

Mechanismus účinku léku

  • Bleomycin se váže na DNA a způsobuje zlomy jednoho i dvou řetězců, což znemožňuje růst a dělení buňky. Je rovněž omezena schopnost "přepisovat" geny do RNA a tím je omezena tvorba bílkovinných molekul.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Bleomycin je možno podávat do žíly, do tepny, do svalu, podkožně, do pohrudniční nebo břišní dutiny i přímo do nádoru.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Některé nežádoucí účinky, jako např. nevolnost, zvracení a únava, mohou mít nepřímý vliv na schopnost řídit a/nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.