anorexie / kachexie

Anorexie (nechutenství) může souviset s celkovými obtížemi při nemoci (těžké infekce, nádory ap.) nebo s léčbou. Specifickým případem je mentální anorexie - je duševní nemoc spočívající v odmítání potravy a zkreslené představě o svém těle. Jedná se o druh fobie před sebou samým, že jedinec nesplňuje nároky současného světa. Řadí se mezi tzv. poruchy příjmu potravy.

Kachexie je stav, kdy dochází k výraznému vyhubnutí, úbytku svaloviny a dalších tkání. Je způsobena dlouhodobou poruchou příjmu potravy při anorexii nebo neschopností přijímat potravu z jiných důvodů. Značná, až život ohrožující podvýživa, kterou nacházíme v pokročilém stádiu nádorového onemocnění, se označuje jako nádorová kachexie – kachexia tumorosa.