karbamazepin (účinná látka)

Lék ze skupiny antiepileptika

Mechanismus účinku léku

  • Snížení aktivity některých mozkových center

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba neuralgií (nervových bolestí) pomocný lék proti bolesti při neuropatiích (poruchách / poškozeních nervů)

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy
  • V průběhu užívání přípravku je zvýšené riziko vzniku fotosenzitivní reakce na kůži doporučuje se proto vyhnout působení přímého slunečního záření nosit ochranný oděv a používat lokální přípravky s ochranným faktorem proti UVA a UVB záření průběhu léčby nepoužívat “horské slunce” ani solárium.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Při užívání přípravku může být značně ovlivněna schopnost reagovat a to především na počátku léčby nebo při úpravě dávkování

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.