karcinomy

Karcinomy jsou zhoubné nádory z epitelových buněk. Epitel tvoří pokožku, sliznice (výstelka dutých orgánů, jako jsou zažívací trakt, dýchací trakt apod.), žlázy (prsní žláza, slinné žlázy, nadledviny, slinivka břišní), parenchymové orgány (játra, ledviny). Karcinomy jsou nejčastějšími nádory dospělého věku, zatímco u dětí se vyskytují jen zcela výjimečně.

Pokud nádor nepronikl přes bazální membránu, označuje se jako karcinom in situ

Jednotlivé tipy se blíže určují dle typu výchozí tkáně (uroteliální karcinom = karcinom z epiteli močových cest, urotelu), dle typu buněk (dlaždicobuněčný, velkobuněčný, malobuněčný), dle konzistence (skirhotický karcinom – tuhý nádor s velkým množstvím vaziva, z řeckého skirrhos = tuhý, medulární karcinom – měkký nádor, z latinského medulla = dřeň, morek) nebo dle mikroskopického uspořádání (adenokarcinom – žlázový nádor, tubulární, lobulární), toto dělení však samo osobě nemusí mít klinický význam.

Další typy jsou uvedeny u hesel pro karcinomy jednotlivých orgánů nebo tkání