kobaltový ozařovač, cesiový ozařovač

Kobaltový nebo cesiový ozařovač (pacienti někdy užívají sousloví "kobaltová bomba") jsou přístroje, v jejichž hlavici je váleček radioaktivního izotopu kobaltu (60Co) nebo cesia (137Cs), který trvale vysílá elektromagnetické záření gama o neměnné energii.

Izotop kobaltu nebo cesia je uzavřen v bezpečné schránce, která záření nepropustí (respektive je tlumí na minimum). Při ozařování se posune k otvoru, který směřuje k ozařovanému pacientovi.

Izotopové přístroje jsou již většinou nahrazeny moderními lineárními urychlovači, používají se především ve speciálních indikacích nebo pro léčbu nenádorových onemocnění.