lineární urychlovač / cyklotron

Lineární urychlovač a cyklotron jsou přístroje sloužící k urychlení nabitých částic, které se používají k léčbě nádorů (radioterapii) .

Lineární urychlovač urychluje elektrony, které jsou buď přímo použity k ozařování, nebo dopadají na kovový terčík, což vede k vniku záření X, které se rovněž využívá k léčbě.

Cyklotron je kruhový urychlovač těžších částic (protonů, lehkých iontů – souhrnně nazývaných hadrony) na vyšší energii. Částice urychlené na cyklotronu se používají též ke specifickému druhu radioterapie – protonové / hadronové terapii.
Více o protonové terapii v článku Speciální metody radioterapie.

Cyklotrony se používají rovněž k přípravě radiofarmak  pro PET vyšetření. Připravené látky se rychle rozpadají, proto jsou oddělení na jejich přípravu vybavená cyklotronem poblíž oddělení, kde se PET vyšetření provádí.