kvalita života

Je důležité, aby léčba nezhoršovala kvalitu života pacienta. Proto se kvalita života často hodnotí i v klinických studiích.

K tomu slouží různé dotazníky, které nemocný vyplňuje před zahájením léčby a v předepsaných intervalech během léčby popř. i po jejím skončení. Tyto dotazníky jsou specifické pro různá onemocnění nebo pro způsob léčby.

V dotazníku jsou otázky na přítomnost a intenzitu různých příznaků (bolest, nechutenství, slabost), náladu pacienta, možnost zapojení do společenského života apod. Porovnáním odpovědí se hodnotí změny celkové kvality života, popř. i jejich částí.

V publikaci o výsledcích studie se data o kvalitě života často uvádějí pod označením "výsledky udávané pacienty" (patient reported outcomes).