léčba bolesti

Bolest provází řadu nemocí, při léčbě chronické bolesti je nutno zvolit vhodný lék (analgetikum) odpovídající charakteru a síle bolesti. Důležité je rovněž správné stanovení intervalu podání léku, tak aby bolest byla tlumena trvale.

Pokud léčba není účinná, může se každý pacient obrátit na specializovaná oddělení / centra na léčbu bolesti. Tato oddělení jsou součástí všech větších nemocnic, ale existují i nezávislá ambulantní centra.

Více o léčbě bolesti v článku Informace pro nemocné trpící dlouhodobou bolestí, v němž jsou i další odkazy

Další informace též na webových stránkách http://www.i-clb.cz/cs/, kde je též Seznam pracovišť léčby bolesti, jejichž odbornost je potvrzena Společností pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP.