léčba bolesti

Bolest je časným příznakem nádorů. V současné době je možné prakticky u každého nemocného bolest dostatečně utlumit, lékaři maji k dispozici různě "silné" léky proti bolesti. Při chronické bolesti je nutné pravidelné užívání dostatečné dávky léků proti bolesti, každou další dávku je nutno vzít dříve než se bolest znovu objeví. Pokud je lék (ve snaze užívat co nejméně léků) užíván, až když je už bolest nesnesitelná, je její utlumení podstatně těžší a je nutná vyšší dávka. U současných léků (pokud jsou užívány skutečně proti bolesti) není nutno se obávat návyku či dokonce závislosti. Pokud na utlumení bolesti nedostačuje "běžná" léčba, je možno se obrátit na specializovaná centra bolesti, kde jsou k dispozici další možnosti léčby bolesti. Je nezbytné, aby nemocný o své bolesti a účinku léků proti bolesti lékaře dostatečně informoval, jen tak může být bolest správně léčena.

Více o léčbě bolesti na Linkos: Bolest a možnosti jejího zmírnění či odstranění