kauzální / symptomatická léčba

Viz léčba kauzální / podpůrná / symptomatická