léčebný cyklus

Medikamentózní léčba je podávána podle předem určeného léčebného plánu (režimu), který udává, jaký lék (jaké léky), v jakém množství, v jakém pořadí a jak často bude použit. Jedno podání léku (léků) podle toho režimu je jedním léčebným cyklem, opakování je dalším cyklem léčby. V závislosti na léčebném režimu jeden cyklus léčby trvá dva až čtyři týdny, u některých režimů je trvání jednoho cyklu léčby delší.
Příklady léčebných režimů:
  • Lék A se podává první den cyklu, každé 3 týdny = jeden cyklus léčby je jedno podání léku A, druhým podáním léku A po 3 týdnech je zahájen druhý cyklus léčby.
  • Lék A se podává první den cyklu, k tomu lék B se podává první, osmý a patnáctý den cyklu, každé 3 týdny = v jednom cyklu je jednou podán lék A a třikrát (vždy po týdnu) lék B.