léčebný režim / léčebný cyklus

Léčebný režim medikamentózní léčby je předpis, který udává, jaké léky, v jakém množství, v jakém pořadí a jak často budou použity.

Jeden léčebný cyklus je jedno opakování tohoto režimu, u většiny režimů trvá jeden cyklus dva až čtyři týdny, u některých režimů déle.

Příklady léčebných režimů:

  • Lék A se podává první den cyklu, každé 3 týdny = jeden cyklus léčby je jedno podání léku A. Druhým podáním léku A po 3 týdnech (22. den) je zahájen druhý cyklus léčby.
  • Lék A se podává první den cyklu, k tomu lék B se podává první, osmý a patnáctý den cyklu, každé 3 týdny = v jednom cyklu je jednou podán lék A a třikrát (vždy po týdnu) lék B. Po třech týdnech (22. den) začíná první den druhého cyklu opět podáním léků A i B